Eksplosjonsundertrykkelse

System for eksplosjonsundertrykkelse fra IEP Technologies
Dette systemet brukes til å holde en eksplosjon inne i en beholder eller et lukket område. Én av fordelene er at substansen ikke kommer ut i det omkringliggende området. Personer blir ikke eksponert, og du slipper skade på annet maskineri på anlegget.

Kontrollpanel.

Eksplosjonslukkeventil
Dette er en unik ventil som lukkes meget raskt – av eksplosjonstrykket – og dermed hindrer eksplosjonen i å spre seg til andre deler av anlegget.

Trykkdetektor.

Ventilering
Vi leverer de fleste typer ventilering/trykkavlasting, for eksempel vanlige sprengskiver eller ”eksplosjonsluker” som stenges etter eksplosjonen.

Ventilering.