SAFETECH – HELT ENKELT SIKRERE

Vi er en familiebedrift – ”små nok til å bry oss, store nok til å levere det som kreves”. Siden starten i 1985 har vi fokusert hundre prosent på å beskytte små og store industrianlegg mot brann og gass- og støveksplosjoner. Fortell oss om dine behov, så finner vi med glede frem til den mest kostnadseffektive tottalløsningen for anlegget ditt.

Vi bruker de sikreste og mest avanserte tekniske løsningene for å gjøre anlegget så trygt som mulig.

Vi analyserer risikoen, planlegger prosjektet, leverer de påkrevde systemene, utfører om ønskelig installeringsarbeidet, setter systemet i drift, lærer opp personalet og foretar service på systemene ved behov.

Vi har kunder i følgende bransjer: …

bilindustri, biodrivstoff, kjemisk industri, medisin, næringsmidler, papir, prosessindustri, forskning, shipping, stål, universiteter, trevare osv. osv.

For sikkerhets skyld – kontakt oss – vi hjelper deg så godt vi kan