Gassdeteksjon

Systemer for gassdeteksjon
Vi leverer det komplette utvalget av fastmonterte systemer for eksplosive og giftige gasser. Vi skaffer også fastmonterte systemer for oksygen, samt bærbare instrumenter.

IR-giver for CO2.

EX-sikker IR-giver for eksplosive gasser.

Sentralpanel for 12 detektorer.

Gas Detektor
EX-sikker detektor.