Gnistslukking

Minimax gnistslukkingsystemer
Med dette systemet minimaliserer vi risikoen for brann og støveksplosjoner. Vi slukker gnister uten å stanse produksjonen. Dessuten detekterer og slukker/kjøler vi varme partikler. Vi bruker vann, damp og CO2 eller andre gasser. I enkelte applikasjoner kan det passe bedre å bruke en avlederventil.

Flamdetektor

Flammedetektor.

Gnistdetektor.

Dysearrangement.
Tryckhöjnings system

Trykkforsterkersystem.